Elk buurtschap heeft zijn eigen karakter

Eén woongebied, meerdere buurtschappen

De Zuidlanden is verdeeld over meerdere buurtschappen. De buurtschappen onderscheiden zich door een hogere woningdichtheid en bestaan gemiddeld uit circa 350 tot 400 woningen.

Ze liggen verspreid op bijzondere plekken: bijvoorbeeld aan een terp, aan de Wurdumerfeart, in het water of langs het Sportpark Wiarda. Elk buurtschap krijgt zijn eigen karakter. Een bijzondere voorziening draagt bij aan de identiteit van een buurtschap.

De buurtschappen Techum en Goutum Súd zijn helemaal klaar.

Het buurtschap Wiarda is bijna klaar. Fase 1 en 2 worden op dit moment afgerond. Een aanzienlijk deel is inmiddels bewoond en de laatste woningen in fase 3 (nabij sportpark Wiarda) gaan binnenkort in de verkoop.

De Klamp is volop in ontwikkeling en het laatste project in fase 2 gaat binnenkort in de verkoop.

De ontwikkeling van Unia en De Hem vindt naar verwachting plaats vanaf respectievelijk 2021 en 2022/2023.