De Hem vastgesteld door de gemeenteraad

8 juli 2021

Gisteravond 7 juli, is het stedenbouwkundigplan De Hem vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens de besluitvormende vergadering is het gesprek nog volop gevoerd over de komst van het toekomstige buurtschap.
 
Bij de vaststelling zijn 3 moties ingediend, waarvan 2 zijn aangenomen. De onderwerpen uit deze moties worden meegenomen is de uitwerking van het bestemmingsplan.
 
De volgende stap in de ontwikkeling is het juridisch vastleggen van de afspraken in het bestemmingsplan. Dit plan gaan we nu opstellen en wordt op termijn ook vastgesteld door de gemeenteraad. Via onze website en social media houden we iedereen op de hoogte van de vorderingen over het bestemmingsplan en de inspraakmomenten hierin.

Link naar de moties