Kom niet op het bouwterrein Unia

11 juni 2021

Het prachtige weer van de afgelopen periode zorgt ervoor dat veel jongeren uit De Zuidlanden hun waterpret in de nabije omgeving zoeken. Op dit moment wordt er veel gezwommen bij het water langs De Golle en de Opfeart. Helaas ontstaat er nu een gevaarlijke situatie en krijgen we hier terecht klachten over van omwonenden.

We willen via dit bericht ook een dringend beroep doen op alle bewoners, ouders en kinderen uit De Zuidlanden en omgeving om hier niet te gaan zwemmen.

Er worden op dit moment volop grondwerkzaamheden uitgevoerd in het plangebied van Unia en die werkzaamheden vinden ook langs de oevers plaats. Het gaat om een gevaarlijk bouwterrein waar ook drijfzandlocaties zijn. Het werkterrein is afgezet en daar hoort ook de oever bij. Het gebied is verboden terrein. Ga daar niet zwemmen of laat je kinderen daar niet zwemmen.

Vanuit Projectbureau De Zuidlanden en de aannemer worden er ook maatregelen genomen. Denk hierbij aan extra bebording en hekwerken. Daarnaast zal er ook regelmatig controle plaatsvinden rondom deze locatie vanuit handhaving.