Voorbereidende grondwerkzaamheden Unia

24 oktober 2019

Het gaat hier om het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan behoren ook meerdere technische onderzoeken die aan deze documentatie worden toegevoegd. Dit verkennend bodemonderzoek is daar één van.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden volgende week (week 44 ma t/m vr) en deels nog in week 45 uitgevoerd.
Het gaat om het verrichten van handmatige boringen, er zal een (werk)bus  komen te staan (enkele dagen mogelijk twee) en waarschijnlijk wordt er met een quad over de percelen gereden.
Plaatselijk komen pvc buisjes (peilbuizen) in het land te staan. Deze moeten blijven staan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Lievense, adviseurs/ingenieurs.

Vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u hierover contact opnemen met Bjorn van Straaten, adviseur Civiele Techniek, via 14 058.