Neerleggen van grond/klei It Nije Hiem

21 juni 2021

Vorige week is aannemer Van der Wiel begonnen met neerleggen van grond/klei op het gebied voor de toekomstige ontwikkeling van It Nije Hiem. Deze grond is over in Wiarda.

We hebben hiervoor gekozen zodat de aannemer werk met werk kan maken en er dus niet twee keer gereden hoeft te worden met dezelfde grond. Dit betekent nog niet dat er alvast is begonnen met bouwwerkzaamheden en/of voorbereiding hiervan. Dat is nog niet aan de orde. We zijn nog met direct omwonenden en een aantal belanghebbenden in gesprek over het stedenbouwkundig ontwerp.