Nieuwsoverzicht

AANLEG GROEN IN GOUTUM SÚD

27 februari 2020

Op 10 februari zijn we begonnen met de aanleg van het groen in Goutum-Súd. Dit duurt tot de tweede week van april. De bewoners worden middels brieven op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.

Lees meer

Informatieavond bruggen in Wiarda

25 februari 2020

Afgelopen maandagavond werd de informatieavond over de bruggen in Wiarda georganiseerd. De avond in de Eco Iglo werd goed bezocht en er werden de nodige vragen gesteld over de aan te leggen bruggen.

Lees meer

Werkzaamheden Wergeasterdyk

14 februari 2020

Jelle Bijlsma Bv is gestart met werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Klamp fase 2. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Lees meer

Realisatie fietspad tussen Wiarda en De Klamp

13 februari 2020

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de aanleg van het fietspad van Wiarda naar De Klamp. Wij weten hoe groot de behoefte is aan dit fietspad. Het nieuwe fietspad is belangrijk voor de inwoners en speelt een belangrijke rol in de fietsstructuur van De Zuidlanden.

Lees meer

Spoorwegovergang nog deze maand gesloten

12 februari 2020

De twee onbewaakte spoorwegovergangen bij Werpsterhoeke worden nog deze maand afgesloten door Prorail. Deze overwegen zijn niet meer nodig vanwege het in gebruik nemen van een nieuwe auto- en fietstunnel.

Lees meer

Fietspad tussen de Bredyk en Uniadyk opengesteld

6 februari 2020

Het fietspad tussen de beide wegen is opengesteld. Dit was een wens vanuit de bewoners uit Techum. Het fietspad is in ieder geval de komende 5 jaar verhard. Na deze periode kijken we hoe de stand van zaken is op dat moment en hoe de omgeving zich heeft ontwikkeld. De grond is beschikbaar gesteld door de eigenaar van het land.

Lees meer

Parkeerplaats IKC Teresa officieel open

27 januari 2020

Vanaf vandaag gaat het nieuwe parkeerterrein bij IKC Teresa officieel open. Vanaf dan kunnen ouders de school benaderen de Wergeasterdyk (zie afbeelding) en niet meer via de Sudertrimdielsdyk. 

Lees meer