Onderdoorgangen

Aan het bestaande spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen zijn ter hoogte van de Werpsterhoek twee onderdoorgangen gerealiseerd. Eén voor fietsers en voetgangers en één voor autoverkeer.

Het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, de bouw van de twee onderdoorgangen, is in 2015 gestart. Na 2018 volgt het station. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers biedt dan ook toegang tot de perrons. 

De aanleg van de onderdoorgangen verbetert de veiligheid. Dit is nodig omdat het aantal treinen tussen Leeuwarden en Meppel/Zwolle wordt uitgebreid naar 4 per uur. Het verkeer op de overwegen Nije Werpsterdyk en Barra Hûs neemt af na ingebruikname van de onderdoorgangen. De overweg Nije Werpsterdyk wordt dan zelfs overbodig en kan afgesloten worden. Een voordeel van de gefaseerde aanleg is dat een substantieel deel van het beschikbare budget nu al geïnvesteerd kan worden.

Lees verder

Station Werpsterhoek

Station Werpsterhoek

Het project omvat de aanleg van een station en van twee onderdoorgangen (één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer) ter hoogte van Leeuwarden – Werpsterhoek. Het station en de onderdoorgangen maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest. Het project wordt in fases uitgevoerd. In fase 1 worden beide onderdoorgangen gerealiseerd. In fase 2 volgt het station.

Het station komt aan het bestaande spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen, ter hoogte van de Werpsterhoek. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers komt gelijk ten noorden van het station en is tevens een van de ontsluitingen van het station. De onderdoorgang voor het autoverkeer komt ten zuiden van het station. Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en ProRail werken gezamenlijk aan dit project.

Meer informatie Vrijbaan