Overijsselselaan

De Overijsselselaan is de invalsroute naar de stad vanuit het zuiden.

Deze weg is de centrale as van De Zuidlanden. De Overijsselselaan is een bijzonder fraaie, maar geen rustige route want het merendeel van de geplande woningen en voorzieningen moeten van deze weg gebruik maken.

Haak om Leeuwarden

Vanaf de Haak om Leeuwarden loopt de Overijsselselaan met twee vloeiende krommingen, die geleidelijk in elkaar over gaan, de stad in.

De weg heeft een laanachtig karakter met een brede middenberm en meerdere rijen bomen. Daarom wordt de weg Overijsselselaan genoemd.

De Overijsselslaan sluit via een half klaverblad aan op de Haak om Leeuwarden (N31). Komende vanaf Werpsterhoek, rijdend in noordelijke richting, zijn er twee kruisingen:de kruising Techum en de kruising met Goutum Súd (Jabikswoude).

Twee kruisingen

  • de kruising Techum met de aansluitingen van het Lommerrijke gebied in het oosten en het sportconcentratiegebied in het westen.
  • de kruising Jabikswoude met de aansluitingen van Jabikswoude in het oosten en het toekomstig wijkwinkelcentrum in het westen.

Na beide kruisingen komt men weer op de "oude" weg en krijgen we achtereenvolgens het kruispunt Goutum, de Van Harinxmabrug en het Oostergoplein. Ter weerszijden van de laan zijn parallelwegen, die dienen als fietsroutes tussen de dorpen in de omgeving en de stad.

De weg begint in Werpsterhoek. Hier komt het nieuwe commercieel centrum van Leeuwarden. Hier vindt men kantoren, winkels en voorzieningen. Langs de Overijsselselaan komen vooral kleine kantoren, appartementen en toonzalen. Maar het groene karakter blijft het belangrijkste kenmerk en op diverse plaatsen langs de weg blijven de prachtige doorzichten naar de nieuwe buurtschappen, verspreide bebouwing en de monumentale boerderijen gehandhaafd.

Klik hier voor meer info over de Overijsselselaan.

Klik hier voor meer info over de bedrijvenlocatie (kantoren) van De Werp.