College van b. en w. legt stedenbouwkundigplan De Hem voor aan gemeenteraad.

11 mei 2021

Er is weer een stap gezet in de besluitvorming van het toekomstige buurtschap De Hem in De Zuidlanden. Het stedenbouwkundigplan heeft ter inzage gelegen en hier zijn meerdere inspraakreactie op binnengekomen. Er is een reactienota opgesteld en samen met het stedenbouwkundigplan voorgelegd aan het college van b. en w. Vandaag, 11 mei 2021 heeft het college besloten om het plan voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in het Open podium. Dit vindt hoogstwaarschijnlijk in juni plaats.

Video over het stedenbouwkundigplan