Inmeten watergangen Wiarda en De Klamp

  • Wiarda
  • De Klamp

8 december 2022

Van bewoners uit de Klamp en Wiarda hebben we verschillende berichten gekregen over ondiepe watergangen. We willen dit graag oplossen. We gaan het op de volgende manier doen.

We gaan eerst een inventarisatie uitvoeren. Het is namelijk niet precies duidelijk waar de ondiepe plekken zitten. Dit najaar gaan we met een onderwaterscanner onderzoeken waar de ondiepe plekken zitten.

Aansluitend gaan we op de ondiepe locaties peilen. Hiermee wordt bepaald of de watergang ondiep is vanwege het ontstaan van bagger of dat de vaste bodem niet diep genoeg is.

In de loop van het voorjaar gaan we aansluitend op de onderzoeken de watergangen opnieuw op diepte brengen op de plekken waar het nodig is. Als de planning van deze werkzaamheden bekend is dan laten we dat weten.

Het meten van de waterbodem wordt door Pro-linQ ingenieurs BV uit Drachten uitgevoerd. Met surveyboten meten zij exact de waterbodems (bovenkant slib) in het gehele land. Van vaargeulen op de Waddenzee, zandwinlocaties, Rivieren en kanalen (bv. De IJssel met een lengte van 130 km), tot de havens van Amsterdam, Enschede en Vlissingen. De Sirius kan, vanwege de lage vaste bruggen, helaas niet in het projectgebied komen. 

Vanuit een behoefte/vraag uit de markt heeft Pro-linQ daarom de afgelopen maanden een klein surveybootje gebouwd. Deze is geschikt voor watergangen met lage vaste bruggen, binnenstedelijke gebieden en kleine watergangen.

Pro-linQ gaat de watergangen in De Klamp en Wiarda met het kleine bootje meten.

Indien u bent geïnteresseerd of nieuwsgierig bent naar de projecten van Pro-linQ ingenieurs, dan verwijs ik u graag naar de site https://pro-linq.nl/projecten/