Start werkzaamheden woonrijp maken

  • De Klamp

25 april 2023

Aannemer Buitenpost heeft de opdracht gekregen om De Klamp fase I woonrijp te maken, oftewel definitief in te richten. De aannemer start in week 18 in De Wylp.

Hier herstellen we eerst rioolschade en daarna volgt de definitieve bestrating. De aannemer voert het werk gefaseerd uit. Is de aannemer aan uw straat toe? Dan informeert hij u persoonlijk over de planning. Als het straatwerk klaar is, dan, planten we in het voorjaar van 2024 het groen aan.

Fasering woonrijp maken