Verkeersplan tijdens woonrijp maken Wiarda

  • Wiarda
  • Werkzaamheden

16 maart 2023

Aannemer Nota Infra uit Sneek heeft de afgelopen periode een depot gemaakt bij de Oanrin. We zijn bij het punt aangekomen dat we ook daadwerkelijk fase 2 gaan aanpakken. We beginnen met het stuk tussen de twee bruggen in de Oanrin. Bijgaand verkeersplan zal de komende periode actief zijn. Doorgaand verkeer kan via een bypass van de ene kant van de werkzaamheden naar de andere kant komen, terwijl gelijktijdig aan de weg wordt gewerkt. Eerder hebben we aangegeven dat er ter plaatse van de brug een stremming nodig zal zijn. Onze aannemer is van plan de rijbaan in twee helften aan te leggen, waardoor de overlast en eventuele stremmingsduur erg wordt verkort. Indien er sprake is van een stremming, laten wij dat twee weken voorafgaand weten via de gebruikelijke kanalen en bebording langs de weg.