Bestemmingsplan Unia ligt ter inzage

11 maart 2020

Van donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Inloopbijeenkomst
Er wordt op 17 maart 2020 een inloopavond gehouden in de Eco Iglo, Molkenkelder 60 te Techum. De inloopavond vindt plaats van 16:00 – 19:00 uur. U kunt hier een toelichting krijgen op de inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure. 

Lees hier meer over de publicatie.