Bestemmingsplan Unia vastgesteld

19 juni 2020

Afgelopen woensdag 17 juni is het bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Dit houdt in dat mensen die in een eerder stadium een zienswijze hebben ingediend nog beroep bij de Raad van State kunnen indienen. Wanneer deze zes weken zijn verstreken en er geen beroep is ingediend, is het bestemmingsplan onherroepelijk. De ingangsdatum voor de zes weken wordt nog bepaald. Via de website houden we je op de hoogte.