Entreekavel Wiarda

  • Wiarda

2 november 2023

Op 17 oktober is er een bijeenkomst geweest over de entreekavel van Wiarda. Op deze avond is een presentatie en een planning getoond.

Hieronder vindt u de presentatie en het verslag van deze avond.
Verslag entree kavel Wiarda 17 oktober 2023
Presentatie entreekavel Wiarda

Vanaf 21 december ligt het ontwerp bestemmingsplan van de entreekavel bij de entree van het buurtschap ter inzage. Op 9 januari 2024 organiseren wij daarom in Hotel Van der Valk een inloopbijeenkomst. Hier kunt u zich vanaf 19.30 uur laten informeren over de mogelijkheden op dit bijzondere gebied in Wiarda.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan entreekavel Wiarda

Update
Het bestemmingsplan is vandaag in het college geweest. De zienswijzen ontvangen een brief met een reactienota. Binnenkort wordt het bestemminsgplan geagendeerd voor de raad. De data hiervan is nog niet bekend.