Aanleg duiker in Middelsee

  • Techum
  • De Klamp

14 november 2023

Volgende week (20-25 november 2023) legt aannemer Oosterhuis een duiker aan door het bestaande fietspad dat vanaf de Uniadyk richting Techum loopt.

Het fietspad wordt niet gestremd. De fietsers worden om het werkvak heen geleid.
De werkzaamheden duren een week. Als de duiker is aangebracht wordt het fietspad hersteld.