Afsluiting fietspad voor bouwrijp maken Beleggershuur

  • De Zuidlanden
  • Techum
  • Wiarda
  • De Klamp
  • Unia
  • De Hem
  • Werkzaamheden

22 december 2022

Omdat we de grond nu verder bouwrijp gaan maken kan het huidige fietspad niet meer gebruikt worden. Vanaf maandag 9 januari is het fietspad daarom afgesloten. Met bebording worden de omleidingsroutes aangegeven. Zie bijlage 2 voor een overzicht hiervan.

Beleggershuur
Met de locatie voor beleggershuur bedoelen we specifiek de strook langs de Overijsselselaan. Hier komen ongeveer 110 huurappartementen. De bestemming voor dit gebied is al geregeld in het bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Overijsselselaan. Zie bijlage 1.

Nieuw fietspad
Als de bouw van de huurappartementen klaar is komt er weer een nieuw fietspad in dit gebied. Zodra de planning van dit nieuwe fietspad bekend is delen we dit.