Buurtschap Unia wordt klaargemaakt voor de bouw

  • Techum
  • De Klamp
  • Unia
  • Werkzaamheden

15 september 2023

Op donderdag 14 september 2023 hebben wethouder Hein de Haan en directeur Edith Breemhaar- Dunnewind van Dunnewind Groep de starthandeling verricht voor de bouwrijp werkzaamheden voor het buurtschap Unia in De Zuidlanden. Ze verplaatsten bigbags die lange tijd het beeld hebben bepaald rondom het toekomstige buurtschap.

Werkzaamheden
Nonak B.V. uit Ommen (onderdeel van Dunnewind groep) gaat de komende maanden de bouwrijp werkzaamheden uitvoeren. Het doel van het bouwrijp maken is dat het huidige terrein geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. Ze gaan de voorbelasting verwijderen en de wegen en riolering aanleggen.

Als het werk klaar is, kan de bouw van de woningen beginnen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2024 de eerste woningen gebouwd kunnen worden.