Opruimronde in De Zuidlanden

  • De Zuidlanden
  • De Klamp
  • Werkzaamheden

14 april 2022

In de buurtschappen in De Zuidlanden beginnen we eind deze week/begin volgende week met het opruimen van verschillende locaties in de openbare ruimte.
Denk hierbij aan het opruimen van puin, bestratingsmaterialen, pallets en grond. Deze materialen liggen verspreid over de buurtschappen. We ontvangen hierover regelmatig klachten van bewoners. Daarnaast zorgt het voor onveilige situaties, overlast en los materiaal waait makkelijk en snel weg.

We gaan ook het zwerfafval uit de watergangen halen.

Eigen materiaal
Heeft u zelf materiaal (tijdelijk) op een plek in de openbare ruimte opgeslagen? En wilt u deze nog gebruiken? Haal deze dan voor eind van deze week weg. Alles wat er dan nog staat wordt door de aannemer opgehaald. Het kan daar niet blijven staan.