Planning bouwrijp maken Unia en fietspad

  • Techum
  • De Klamp
  • Unia
  • Werkzaamheden

11 juli 2023

Voor de ontwikkeling van Unia-west gaan we binnenkort een nieuwe fase in. We beginnen namelijk met het klaarmaken van de grond voor de bouw (bouwrijp maken). Zodat volgend voorjaar in ieder geval de eerste bewoners kunnen beginnen met de bouw van hun droomwoning.  In dit bericht vertellen wij hier graag meer over.

Veiligheid en communicatie
Eind juli weten we welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Wanneer zij de opdracht hebben gekregen betekent dit dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het werkgebied. Zowel voor de  veiligheid, maar ook voor de communicatie.

We maken met de aannemer afspraken over de communicatie met de omgeving. Zo wordt er in ieder geval rondom de start van de werkzaamheden een informatiemoment georganiseerd. Hier kunnen omwonenden in gesprek met de aannemers over de werkzaamheden. En de aannemer vertelt meer over de planning. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de communicatie bijvoorbeeld als een korte stremming is door groot werkverkeer of een andere reden.

Fietspad door Unia
Zoals we vertelden, is de aannemer vanaf het moment dat het contract ingaat verantwoordelijk voor de veiligheid. Dit betekent helaas ook dat het fietspad door Unia weer gestremd wordt. We hebben goed onderzocht of het fietspad open kon blijven. Of kon er misschien een tijdelijke fietsroute aangelegd worden? Helaas blijkt beide niet mogelijk. Er komt tijdens de werkzaamheden te veel en te zwaar vrachtverkeer door het gebied. Daarom is besloten dat we het fietspad sluiten.

Helaas kunnen we nog geen definitieve datum noemen. De aannemer is verantwoordelijk voor het gebied. Zij kunnen het afsluiten vanaf het moment dat ze de opdracht definitief hebben gekregen. Dat is eind juli.

Meteen nadat de datum van afsluiting bekend is dan wordt dit door de aannemer op tijd aangegeven. Er wordt ook een duidelijke omleidingsplan en bebordingsplan (na overleg met de gemeente) gemaakt. Maak dus gerust gebruik van het fietspad zolang deze nog niet is afgesloten.

Fietsroutes vanuit het zuiden