Verstopte gemalen Wiarda en De Klamp

  • Wiarda
  • De Klamp
  • Algemeen

29 juli 2022

In het laatste berichtje voor de vakantie willen we jullie nog even attenderen op het volgende.

In de rioolgemalen van De Klamp fase 1 en Wiarda is al meerdere keren een storing geweest. Het blijkt dat dit komt door dat er veel vezeldoekjes, zoals lotion doekjes en babybillen doekjes worden doorgetrokken door het toilet. Dit veroorzaakt de storing. Houd hier alsjeblieft rekening mee en gooi deze doekjes niet in de wc.