Bestemmingsplan Bijzonder wonen

  • De Zuidlanden
  • De Klamp

18 september 2022

Het ontwerp bestemmingsplan en het concept stedenbouwkundigplan hebben ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2022. Er zijn verschillende reacties binnengekomen op de plannen. Deze hebben we verwerkt in een reactienota. Op 6 september heeft het college b. en w. besloten om het plan, met reactienota, aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

De vaststelling gebeurt in 3 stappen (open podium, debat, besluitvorming) bij de gemeenteraad. Dit noemen wij het Politiek Podium. Op deze pagina worden ook de data van de behandelingen bekend geplaatst. 

Update:

Inmiddels is bekend wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan met bijbehorende stukken De Klamp bijzonder wonen behandelt. 

28 september – Informatieve bijeenkomst (zowel indieners van de zienswijzen als initiatiefnemer kan hier inspreken)

5 oktober – Debat (raadsleden gaan in debat met de wethouder)

12 oktober – Besluitvormende raad

De indieners van een zienswijze ontvangen nog een apart bericht van de griffie.

Let op! Het kan zijn dat deze data toch wijzigen. Hou daarom de website van de gemeenteraad in de gaten. Hier leest u de meest actuele agendapunten. https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.gemeenteraadleeuwarden.nl%2fnl%2fagendas%2den%2dlivestream&umid=6fe3eb70-fab0-4d73-9242-26ac658d0638&auth=86bd1d0aec3f244e5506327e753dc98e00dfde04-32aa58dfc939109f6e5e84dbb0655d6ac8a557cc. Op deze website staan ook de aanvangstijden en de livestream.