Bruggetje in Wiarda

  • De Zuidlanden
  • Wiarda
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

12 mei 2022

Op donderdag 10 maart hebben we een bijeenkomst gehouden met bewoners van Wiarda over de bouw van de voetgangersbrug tussen De Ljepper en de Hounsdyk. We nodigen u van harte uit om bij de digitale vervolgbijeenkomst aanwezig te zijn. Deze is gepland op 24 mei om 19.30 uur. We praten u dan graag bij over de voortgang van het ontwerp en de planning. Meld u aan via info@dezuidlanden.nl. Bij aanmelding ontvangt u (uiterlijk op de dag zelf) de link om deel te nemen.