Tekeningen Molkenkelder

  • De Zuidlanden
  • Techum
  • Ontwikkelingen
  • Documenten

15 juni 2022

Op dinsdag 7 juni hebben we een inloopbijeenkomst gehouden over de definitieve inrichting van het gebied rondom De Molkenkelder. We hebben daar de tekeningen gepresenteerd. Meerdere omwonenden zijn langs geweest om deze te bekijken en hierover met ons in gesprek te gaan. De meeste vragen hebben we meteen kunnen beantwoorden, op sommige vragen komen we nog terug. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd naar de oude locatie van de snackbar. Daar hebben we nu nog geen antwoord op. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden, maar een definitief ontwerp of tekening hebben we nog niet. Zodra hierover meer bekend is zullen we dit delen met de omgeving.

De planning van de werkzaamheden
We gaan nu de tekeningen verwerken in een zogenaamd bestek. Dat houdt in dat het een technische tekening wordt. Op basis van deze technische tekening kunnen we een aannemer contracteren. Als eerste zal er grond op de locatie van de toekomstige parkeerplaatsen aangebracht moeten worden. Deze grond moet ook enige tijd blijven liggen, zodat de ondergrond stevig genoeg wordt. Voorbelasting noemen we dat. De verwachting is nu dat dit eind dit jaar/begin volgend jaar uitgevoerd kan worden. Daarna kunnen de andere werkzaamheden uitgevoerd worden. De groene inrichting wordt daarna aangebracht. Die planning is nog niet duidelijk. Het ligt er aan wanneer alles klaar is en of het plantseizoen dan nog is.

Aansluiting Molkenkelder

Inrichtingsplan ijsbaan tot iglo