Werkzaamheden fietspad Wiarda - De Klamp

  • De Zuidlanden
  • Wiarda
  • De Klamp
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

16 augustus 2021

Vanaf 16 augustus beginnen de werkzaamheden. In de loop van oktober is het fietspad gereed.

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad Hounsdyk gestremd. Dit zal met borden worden aangegeven.

Globaal zal er eerst begonnen worden met het verwijderen van bestaande (tijdelijke) bruggen, waarna het opbouwen gaat beginnen. In de loop van oktober wordt de fietsverbinding aangelegd. Binnenkort vertellen we hier meer over in een video.

Medewerker Narsing vertelt hier meer over in deze video.