Werkzaamheden Sudertrimdielsdyk

  • De Zuidlanden
  • Goutum sud
  • Techum
  • De Klamp
  • Werkzaamheden

7 maart 2023

Vanaf donderdag vinden er werkzaamheden plaats langs de Sudertrimdielsdyk. De weg wordt niet gestremd. De werkzaamheden duren tot ongeveer 31 maart. Dat is wel even afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Wat gaan we doen?
Tijdens de realisatie van De Zuidlanden is Projectbureau De Zuidlanden verantwoordelijk geweest voor onderhoud ed. van deze watergangen. Deze worden nu overgedragen aan regulier beheer van de gemeente Leeuwarden. Voor die overdracht van de watergangen naar beheer, moeten deze op diepte worden gebracht.

Watergangen: volgens bijgevoegde kaart

Planning: start aanstaande donderdag, duur maximaal 3 weken (oplevering 31 maart 2023)

Uitvoering: Deels met een graafmachine en deels schuifboot. Overslag in de bermen met rijplaten. Er wordt niets gestremd.

Transport : Met vrachtwagens en/of trekkers met dumpers over de weg richting de stad (Zwettehaven)

Tot slot
Hebben jullie nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunnen jullie deze rechtstreeks stellen aan de projectleider Meile Postma. Hij is bereikbaar via 058 751 2473.