Aanleg fietspad en bruggen

  • Techum
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

1 september 2021

Het gaat om het aanleggen van het fietspad van De Klamp naar Techum (langs de Tiny Houses), het woonrijp inrichten van de Komelkerij en het aanleggen van twee bruggen. 

Komelkerij en fietspad
De Komelkerij en het fietspad worden definitief ingericht.

De voorbereidende werkzaamheden beginnen in de week van 6 september en zullen begin november worden afgerond. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemings- en bestratingsbedrijf Buitenpost.

Bruggen
Er worden twee bruggen aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhuis. Het gaat dan om de brug 7 (zie plaatje) en de brug bij het Blauwblomkepaad. De voorbereidende werkzaamheden beginnen eind september en zullen eind november worden afgerond.

Voor alle werkzaamheden geldt dat de communicatie over bijvoorbeeld bereikbaarheid ed. via de betreffende aannemer plaatsvindt.