Baggerwerkzaamheden en verbreding watergangen gereed

  • Techum
  • Werkzaamheden

7 juni 2022

De baggerwerkzaamheden en de verbreding van de watergangen in Techum zijn gereed.

De laatste werkzaamheden bij Techum zijn uitgevoerd:

  • Plaatsen palen bij de duiker
  • Afvoeren grond
  • Object in watergang verwijderen na melding bewoner

    Er blijven nog twee acties over:
  1. Ippel moet in het najaar nog een strookje bosplantsoen vervangen (december 2022)
  2. Het talud achter 't Bynt wordt binnenkort ingezaaid met een kruidenmengsel (juni 2022)