Baggerwerkzaamheden Techum

  • Techum
  • Werkzaamheden

16 mei 2022

Het onderhoudsbaggerwerk en de verbreding van de watergangen in Techum is bijna gereed.

Komende week worden nog een paar puntjes afgerond en dan start ook de afvoer van de nog aanwezige kleigrond. We streven ernaar de grond voor Hemelvaart op te ruimen, afhankelijk van de omstandigheden kan dit een paar dagen langer duren. 

Hieronder vindt u de brief die naar de bewoners is verstuurd.

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden Techum