Definitieve inrichting Lynbaan

  • Techum
  • Werkzaamheden
  • Ontwikkelingen

8 februari 2022

Zoals jullie wellicht weten zijn we bezig met het definitief inrichten van de Lynbaan.

Voordat we hiermee verder kunnen, zullen we alle braakliggende kavels alvast voorzien van een aansluiting op het riool.

In samenhang met die werkzaamheden zullen we op 16 februari a.s. het hoofdriool inspecteren op eventuele gebreken.

De Firma Oomen zal deze werkzaamheden voor ons gaan uitvoeren.

Welk hinder kunt u verwachten?
Borrelen van het toilet
Enige wachttijd op de Lynbaan.