Document aanlegvoorzieningen

  • De Zuidlanden
  • Goutum sud
  • Techum
  • Wiarda
  • De Klamp
  • Unia
  • De Hem
  • Documenten

24 mei 2022

In De Zuidlanden werken we al een aantal jaar met het document aanlegvoorzieningen voor de realisatie van aanlegvoorzieningen aan de vrije/particuliere kavels. Deze richtlijnen staan op de websites van de verschillende buurtschappen en worden zo veel als mogelijk in de praktijk toegepast, echter de richtlijnen hebben geen rechtskracht. Dit willen we aanpassen en we willen de richtlijnen formaliseren, zodat ze ook toegepast kunnen worden als welstandscriteria. Het is daarom noodzakelijk om het document aanlegvoorzieningen als concept ter visie te leggen in het kader van de inspraak en vervolgens vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Het document aanlegvoorzieningen lag  ter inzage vanaf 10 maart tot en met 20 april. In deze periode kon men een inspraakreactie indienen.

Het document lag nu bij het college die het positief heeft besloten waardoor het document naar de gemeenteraad gaat. De behandeling en de datum daarvan volgt nog.

Lees hier meer:

Gemeenteblad 2022, 101995 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)