Nieuw bericht over inrichting Molkenkelder en omgeving

  • Techum

6 juni 2023

De uitvraag voor de uitvoering voor fase 1 van de Molkenkelder is begonnen. We verwachten dat we eind 2023/begin 2024 met de eerste werkzaamheden gaan beginnen.

We hebben een overzicht gemaakt van de fasering van alle werkzaamheden. Uiteraard informeren we de omgeving nog zodra de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.