Stremming gedeelte Hoyteslân

  • Techum
  • Werkzaamheden

27 september 2021

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober is een gedeelte van de Hoyteslân gestremd i.v.m. werkzaamheden.  

Werkzaamheden
Aannemer van der Wiel uit Drachten moet nog een aantal huisaansluitingen aanleggen waardoor Hoyteslân gedeeltelijk is gestremd. Op de afbeelding in de bijlage is de locatie rood gearceerd. De omleiding wordt met bebording aangegeven.

Verkeersplan Hoyteslan