Voortgang buurblok De Zuidlanden

  • Techum
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

11 november 2021

Donderdag 11 november onthulden Sigrid Hoekstra van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma het bouwbord voor de tien nieuwe huurwoningen die binnenkort gebouwd worden in Techum in Leeuwarden. WoonFriesland least deze woningen van Buurblok en verhuurt ze aan haar huurders, een primeur in Nederland.

Buurblok
In maart kwamen Wocozon en Bouwgroep Dijkstra Draisma naar buiten met een nieuwe dienst voor woningcorporaties: Buurblok. Buurblok bouwt de droogstapelwoningen van Dijkstra Draisma met een energiepakket van Wocozon. Duurzame, comfortabele woningen die aangeboden worden voor een vaste leaseprijs aan woningcorporaties. Bij dit bedrag hoort ook het volledige onderhoud en elektrisch deelvervoer voor de huurders. Met deze innovatieve gedachte willen de twee bedrijven woningcorporaties helpen om het woningtekort op te lossen in de sociale- en middenhuursector. Biense Dijkstra: “In deze unieke samenwerking is er niet alleen sprake van wonen als dienst, ook vervoer en energie worden hier als dienst vormgegeven. Daarmee onderstrepen we het sociale karakter van dit concept. Want de energietransitie is niet slechts een technische uitdaging, maar ook juist een sociale uitdaging.”

WoonFriesland: Extra nieuwbouw ten behoeve van onze huurders
WoonFriesland zag hier voordelen in. Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder bij WoonFriesland licht toe: “Buurblok past heel goed bij ons. Het voordeel van leasen is dat we hierdoor extra financiële middelen vrijhouden die we kunnen besteden aan de grote opgave die er is in de bestaande woningvooraad en de nieuwbouw, en hierdoor een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming en het oplossen van het woningtekort. Om de daad bij het woord te voegen start binnenkort de nieuwbouw van tien leasewoningen voor WoonFriesland in Techum, Leeuwarden.

Planning
De grond wordt nu klaargemaakt voor de bouw. Het bouwterrein is inmiddels al grotendeels ingericht. De woningen worden in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Woningzoekenden kunnen in het begin van het nieuwe jaar reageren op de nieuwe woningen via woonfriesland.nl. De direct omwonenden zijn inmiddels door Dijkstra Draaisma geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning.