Definitieve inrichting Wiarda

  • Wiarda
  • Ontwikkelingen
  • Werkzaamheden

25 mei 2022

De aanleg van de openbare ruimte in Wiarda gebeurt in drie fasen:
- Fase 1 van De Ljepper tot aan De Skâns
- Fase 2 van De Jint tot aan De Klimme.
- Fase 3 van De Fierljepper tot aan De Oanrin.

Deze fasen overlappen elkaar gedeeltelijk in de uitvoering. Fase 1 is bijna klaar; daar moet nog een aantal paden worden aangelegd en een voetgangersbrug tussen De Ljepper en De Hounsdyk (zie hierboven). In fase 2 is al een aantal werkzaamheden in uitvoering, zoals de riolering en het straatwerk. Voordat we fase 3 woonrijp gaan maken moeten de woningen eerst worden afgebouwd. Eind 2022/eerste helft 2023 beginnen we met de inrichting van De Klimme en De Jint. Tegelijk leggen we parkeerplaatsen aan bij De Pols en het trottoir langs De Oanrin. In de bijlage vindt u de tekening voor de definitieve inrichting van fase 2 en 3 in Wiarda.

Inrichtingstekening