College draagt bestemmingsplan De Hem over aan gemeenteraad voor besluitvorming

  • De Hem

25 april 2023

Vandaag, 25 april 2023, heeft het college het bestemmingsplan De Hem, plandeel De Zuidlanden (met de reactienota) overgedragen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Dit betekent dat de gemeenteraad op korte termijn een beslissing gaat nemen over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Even een korte terugblik
Van 3 november 2022 tot en met 15 december 2022 heeft het bestemmingplan ter inzage gelegen. In deze periode was er de gelegenheid om te reageren op het plan. Hier is veel gebruik van gemaakt. Alle reacties (en antwoorden) zijn verwerkt in de reactienota. Het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) en ook de reactienota wordt dus nu voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Wat kunt u de komende tijd verwachten
De gemeenteraad stelt over het algemeen het plan in 3 momenten vast. De eerste keer is er ruimte voor bewoners en andere belanghebbenden om in te spreken. Vaak wordt dit moment gebruikt om aan te geven waarom men het niet eens is met een plan. Maar ook als u juist de toegevoegde waarde wilt benadrukken dan mag u inspreken. Die mogelijkheid is er voor iedereen. Ook als je geen zienswijze hebt ingediend. Wilt u hiervan gebruik maken? Laat dit dan weten via griffie@leeuwarden.nl. Voor elke spreker is er 3 minuten spreektijd.

In het 2e moment is er het debat. Op dat moment gaat de gemeenteraad in gesprek over het plan. Daar is de wethouder ook bij aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het 3e moment is de besluitvormende vergadering. Hier wordt dan gestemd door alle aanwezigen. Bij een meerderheid is het plan vastgesteld.

Via deze link leest u de planning terug van de vergadering van de gemeenteraad. Informatie over Politiek en Bestuur - Gemeente Leeuwarden

Wat gebeurt er na vaststelling van het bestemmingsplan?
Als het plan is vastgesteld dat is er nog de mogelijkheid om hier beroep tegen aan te tekenen. Hier is 6 weken de tijd voor. Men moet zich dan melden bij de Raad van State. De procedure hiervoor wordt altijd bekend gemaakt in de Huis aan Huis of het gemeenteblad.

Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u hierover ook nog schriftelijk bericht. Heeft u nog een aanvullende vraag? We hebben op de website de veel gestelde vragen en de planning weer aangepast. Misschien staat uw vraag daartussen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust via info@dezuidlanden.nl.