De Stove

25 september 2019

In het groene lint van Techum waar de Tiny Houses en Erf 8 staan is nog ruimte voor twee bijzondere woningen op een kaveloppervlakte van …m2. Deze bijzondere kavel wordt exclusief ontsloten op de Sudertrimdielsdyk.