De Stove

25 september 2019

De grond is inmiddels verkocht voor twee wooneenheden. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt.