De werkzaamheden aan het Techumerfjild zijn gestart!

  • Techum
  • De Klamp

20 februari 2024

Misschien heeft u het al gezien. Er is volop bedrijvigheid tussen Techum en De Klamp. Aannemer Jelle Bijlsma is druk bezig met de werkzaamheden aan het Techumerfjild. Zij graven bijvoorbeeld 11.000(!) kuub grond af. Deze grond wordt naar Middelsee gebracht waar het weer wordt hergebruikt.

Projectleider Harrie: ''Na deze werkzaamheden legt de buitendienst van de gemeente het groen aan. Het planten van de bomen vindt komende winter plaats. De machines die worden gebruikt voor de werkzaamheden gebruiken geen diesel, maar HVO100. Dit is fossiele brandstof wat ervoor zorgt dat we met deze werkzaamheden 90% minder CO2 uitstoten.'' 

Als het weer meezit, is het werk in april klaar.

Benieuwd naar het schetsontwerp? Deze vindt u hier: https://www.dezuidlanden.nl/nl/nieuws/inrichting-techumerfjild-1.html