DO inrichtingsplan De Klamp

4 juni 2021

Het definitief ontwerp (DO) is de basis voor het zogenaamde woonrijp maken van straten en groen (incl. speeltuinen). De voorbereidingen voor het contracteren van een aannemer worden nu opgestart. De verwachting is dat fase 1 van De Klamp, dus alles westelijk van de Wergeasterdyk, vanaf november dit jaar start met woonrijp maken. De hele klus duurt naar verwachting een jaar. De precieze volgorde van straten is nog niet bekend. In het najaar volgt daar gedetailleerde informatie over.

DO inrichtingsplan De Klamp