Documenten voor digi-event De Hem

1 mei 2020

Zoals aangekondigd hebben we een aantal documenten voor u klaar staan. Deze documenten kunt u doorlezen en bekijken ter voorbereiding op het digi-event van De Hem.

Video uitleg inspiratiekaart

Structuurvisie De Zuidlanden

Inspiratiekaart De Hem

Ecologische beoordeling De Hem

Ecologische beoordeling definitief

Rapportage nadere analyse enquete

Beantwoording vragen politiek dialoog

Globale planning in kwartalen