Energietransitie Leeuwarden

27 mei 2020

In het kader van de energietransitie om minder afhankelijk te zijn van fossiele bronnen is ook de gemeente Leeuwarden op zoek naar alternatieven. Één daarvan is geothermie. Zoals in bijgaand artikel is te lezen is er een overeenkomst in de maak met een consortium waar ook Ennatuurlijk deel van uitmaakt. Ennatuurlijk is de partij die voor Techum en Goutum Sud zorgt voor het warmtenet via biogas. Ennatuurlijk heeft aangegeven dat zij in de toekomst ook voor Techum en Goutum Sud mogelijk over willen schakelen naar geothermie. Mocht dat te zijner tijd het geval zijn, dan zullen zij daarover ongetwijfeld met hun klanten, u dus, overleg voeren over wat dat dan behelst.