Extensief woonprogramma De Klamp

21 december 2020

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Deze ruimte kan (deels) ook worden benut voor toekomstige uitbreiding van aan de school gerelateerd programma. Er is plaats voor maximaal 35 woningen. 

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met bewoners. Na een aantal opmerkingen en bezwaren hebben we het plan aangepast. Dit wordt nu verder uitgewerkt. We hopen u daar begin 2022 wat over te kunnen vertellen.