Extensief woonprogramma De Klamp

21 december 2020

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Deze ruimte kan (deels) ook worden benut voor toekomstige uitbreiding van aan de school gerelateerd programma. Er is plaats voor maximaal 35 woningen. 

Er is een tender uitgezet en daaruit is naar voren gekomen dat Nijhuis Bouw B.V. dit gebied gaat ontwikkelen. Er ligt op dit moment een schetsontwerp. Het beeldkwaliteitsplan en de welstandsrichtlijnen zijn voorgelegd aan het college van b. en w. Het college heeft vandaag, 8 december, besloten om de stukken voor 6 weken ter inzage te leggen. U kunt ze vanaf 17 december inzien via: www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen