It Nije Hiem

21 december 2020

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Deze ruimte kan (deels) ook worden benut voor toekomstige uitbreiding van aan de school gerelateerd programma. Er is plaats voor maximaal 35 woningen. 

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van die inbreng is het plan meerdere malen aangepast.  

Hoe nu verder?
Wij willen iedereen nogmaals de kans bieden zijn of haar reactie te geven door het stedenbouwkundig plan nogmaals 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. Daarnaast ligt ook het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Tijdens deze periode kunnen omwonenden reageren op het plan. Hoe dat in zijn werking gaat vertellen we later. 

Update

Het ontwerp bestemmingsplan en het concept stedenbouwkundigplan hebben ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2022. Er zijn verschillende reacties binnengekomen op de plannen. Deze zijn verwerkt in een reactienota. Vandaag, 6 september, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het plan, met reactienota, aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling. 

De vaststelling gebeurt in 3 stappen (open podium, debat, besluitvorming) bij de gemeenteraad. Dit noemen wij het Politiek Podium.

Inmiddels is bekend wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan met bijbehorende stukken De Klamp bijzonder wonen behandelt.  

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Meer informatie over de woningen vind je op de website van it Nije Hiem >> Nije Hiem.