It Nije Hiem

21 december 2020

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Inmiddels heeft ontwikkelaar Nijhuis hier het prachtige plan Nije Hiem ontwikkelt. Dit is op dit moment in de verkoop (www.itnijehiem.nl).