Feestelijke overdracht Buurblokken Techum

  • De Zuidlanden
  • Techum
  • Ontwikkelingen

23 mei 2022

Zaterdag 21 mei zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de sleutels overgedragen van de tien nieuwe huurwoningen aan It Hoarnsket en Stâlpaad in Leeuwarden (Techum). Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland least deze woningen van Buurblok en verhuurt ze aan zijn huurders, een primeur in Nederland. Roland van der Klauw en Biense Dijkstra overhandigden namens Buurblok symbolisch een grote sleutel aan Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland, die vervolgens de huissleutels overhandigde aan de nieuwe bewoners.