Fietspad tussen de Bredyk en Uniadyk opengesteld

6 februari 2020

Het fietspad tussen de beide wegen is opengesteld. Dit was een wens vanuit de bewoners uit Techum. Het fietspad is in ieder geval de komende 5 jaar verhard. Na deze periode kijken we hoe de stand van zaken is op dat moment en hoe de omgeving zich heeft ontwikkeld. De grond is beschikbaar gesteld door de eigenaar van het land.