Fietsverbinding Wiarda - De Klamp

12 mei 2021

De afgelopen maanden hebben wij de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat we kunnen beginnen met de uitvoer en realisatie van de fietsverbinding Wiarda – De Klamp.

Zo is de brug ingrijpend aangepast aan de eisen van de provincie, zijn er vergunningen aangevraagd en is het werk aanbesteed. Eerder schreven we hier ook al iets over in de nieuwsbrief De Zuidlanden.

Broedseizoen
De vergunning voor de aanleg van de fietsverbinding en de daarbij horende bruggen is inmiddels afgegeven. In deze procedure wordt er ook altijd gekeken naar de flora en fauna.

We hebben vanwege die flora en fauna toestemming gekregen om pas te beginnen met de werkzaamheden ná het broedseizoen; na 15 juli. Dit houdt in dit geval in dat de werkzaamheden kunnen beginnen na de bouwvakvakantie. Er is namelijk op meerdere plekken langs de verbinding broedactiviteit geconstateerd. Broedactiviteit die wordt verstoord als we daar gaan bouwen. Uitgaande van die vertraagde start betekent dit dat het fietspad klaar is voor gebruik na de herfstvakantie.

We zijn ons ervan bewust dat het om een belangrijke fietsverbinding gaat, bedoeld voor kinderen om over naar school te fietsen en de onderlinge verbindingen in de wijk te realiseren.

We vinden het daarom erg jammer dat we nu pas na het broedseizoen kunnen beginnen en onze vorige planning niet waar kunnen maken; maar we willen en mogen ons hierin geen risico’s permitteren.