Groenplan De Zuidlanden

22 oktober 2020

Het groenplan is afgelopen dinsdag vastgesteld in het college van b. en w. We gaan binnenkort in gesprek met belanghebbenden om verder invulling aan het plan te geven.

Maar wat houdt het groenplan precies in?

Bekijk de video waarin landschapsarchitect Bert dit uitlegt

https://www.youtube.com/watch?v=YIjJMmnPSkw

Groenplan De Zuidlanden