Inloopbijeenkomst 17 maart (Unia) en inspiratiebijeenkomst De Hem (23 maart) gaan niet door!

13 maart 2020

In verband met de huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus hebben we besloten om beide bijeenkomsten niet door te laten gaan. Lees hieronder wat dit betekent.

Inloopbijeenkomst Unia
De publicatie van het ontwerpbestemmingsplan blijft nog steeds van kracht. U kunt Projectleider Kees Koppenaal en Anne den Herder, adviseur planontwikkeling/ ruimtelijke ordening  bereiken als u nog een verdere toelichting wilt krijgen op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan en de verdere procedure. Klik op de link voor meer informatie: Ontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia

Inspiratiebijeenkomst De Hem
We vinden het belangrijk om het gesprek met de omgeving en andere belanghebbenden over de invulling van het buurtschap De Hem wel plaats te laten vinden. We kijken op dit moment hoe we verdere invulling kunnen geven aan het proces en hoe we in gesprek kunnen over de ontwikkeling van De Hem. Zodra we hier meer over weten laten wij u dat uiteraard weten.