Inrichting Nije Daam

31 maart 2020

De inrichting van deze weg is al enige tijd onderwerp van gesprek met onder andere het wijkpanel. Daarnaast hebben bewoners, tijdens de besluitvorming rond Unia, hun zorgen geuit over de veiligheid. Met het oog op de toekomstige werkzaamheden voor het buurtschap Unia is het belangrijk deze weg aan te pakken.

In dit document vind je de uitleg over hoe we de Nije Daam aan gaan pakken. 

Brief Nije Daam