Werkzaamheden inrichting Techumerfjild

  • De Zuidlanden
  • Techum
  • De Klamp

5 februari 2024

Volgende week (week 7, 2024) start aannemer Jelle Bijlsma BV met de inrichtingswerkzaamheden aan het Techumerfjild. Het Techumerfjild is het gebied tussen Sudertrimdielsdyk en de Komelkerij.

De inrichting van het Techumerfjild is tot stand gekomen in overleg met bewoners. Zij hebben meegesproken over de inrichting van het Techumerfjild. In de video vertelt projectleider Harrie, samen met omwonenden, over het proces van het Techumerfjild en hoe het gebied eruit komt te zien. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen maandag 12 februari en duren ongeveer 4 maanden. We richten het Techumerfjild definitief in. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het graven van sloten en een vijverpartij en het maken van diverse (on)verharde paden en steigers. De aanleg van groen begint in het najaar van 2024.

Stremmingen
Tijdens de werkzaamheden is ‘De Hove’ gestremd voor fietsverkeer. Bewoners van ‘De Hove’ kunnen wel met de auto hun woning bereiken. Het fietspad ‘Komelkerij’ wordt in week 8 gestremd voor fietsverkeer. 

Wij begrijpen dat de werkzaamheden mogelijk overlast met zich mee brengen. Wij doen er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken.

Schetsontwerp van het inrichtingsplan
Voor de inrichting van het Techumerfjild is een schetsplan gemaakt. Het schetsplan presenteert de visie voor de nieuwe inrichting en het eindbeeld wat daarbij hoort. Bij het uitwerken van het schetsplan is de haalbaarheid en het toekomstig gebruik en onderhoud verder uitgewerkt.

Het plan is daarbij op kleine punten aangepast. Een aantal voorbeelden: de vissteiger is wat verder het water in gekomen, de veeroosters zijn komen te vervallen en verschillende bomen zijn nog wat verschoven. Van het resultaat is geen presentatietekening. Het groenplan geeft een goede weergave van wat we de komende weken buiten gaan maken. De aanplant van het groen zelf, zal in het najaar van 2024 plaatsvinden.

Documenten
Hier vindt u de video, het groenplan, het schetsontwerp van het inrichtingsplan, en de bewonersbrief.