It Grien

2 augustus 2019

Ten zuiden van Goutum, aan de Wergeasterdyk, ligt een verscholen perceeltje weiland. Hier heeft projectbureau De Zuidlanden een bijzonder project gerealiseerd: It Grien.

It Grien kan niet worden aangemerkt als een buurtschap. Dit kleinschalige project bestaat uit slechts tien kavels die worden gescheiden door boomsingels. Op de kavels mocht gebouwd worden zonder welstandseisen. De enige voorwaarde was dat de woningen energieneutraal moeten zijn. Dit betekent dat de woningen evenveel energie moeten opwekken als dat ze nodig hebben. Voor de rest konden de nieuwe eigenaren hun fantasie en dromen helemaal loslaten op It Grien.